Vožeh projekt

projekce, realizace, rekonstrukce
...

projekce staveb

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) nebo územní souhlas (DÚS)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Dokumentace k provedení stavby (DPS)
Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Dokumentace změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)

inženýring

Vyjádření správců sítí o existenci jejich zařízení a o připojovacích podmínkách
Projednání a odsouhlasení projektu se stavebním úřadem
Autorské a technické dozory.
Obstarání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu a stavebního povolení pro investora.

Zelená úsporám

V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Financování staveb

Poskytnu komplexní poradenství s financováním staveb. Najdu pro Vás ekonomicky nejpříznivější variantu, vyjednáme individuální slevy u bank a pomůžu s administrativou.

O mně

V návaznosti na rodinnou tradici se i u mě projevil zájem o stavebnictví. První stavbu jsem dokončil při studiích a od té doby se plně věnuji projektování. Moje práce je pro mě důležitá a ke každé stavbě přistupuji zodpovědně a individuálně. Spokojenost klienta je pro mě vždy na prvním místě

Kontaktuj mě a můžeme začít

vozehprojekt@gmail.com